Partneriaethau a Rhwydweithiau

41-ASH-Senedd-2013-0901edit

Ein Rhwydweithiau Proffesiynol

  • Rhwydwaith Tybaco neu Iechyd Cymru

Os ydych chi’n unigolyn sy’n gweithio ym maes rheoli tybaco, neu sydd â diddordeb ynddo, mae croeso i chi ymaelodi â Rhwydwaith Tybaco neu Iechyd Cymru (WTHN). Mae’r Rhwydwaith yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn ac fe gewch wybod yn rheolaidd am newyddion ac ymchwil ym maes rheoli tybaco. Nid oes cost yn gysylltiedig ag ymaelodi â’r rhwydwaith hwn.

  • Cynghrair Rheoli Tybaco Cymru

Os oes gan eich sefydliad ddiddordeb mewn gweithio gyda ni ar faterion ymgyrchu ym maes rheoli tybaco, mae croeso i chi ymaelodi â Chynghrair Rheoli Tybaco Cymru.

Ein Cylchlythyr Electronig Misol

Os hoffech gael gwybod yn rheolaidd am newyddion ASH Cymru a gwaith arall o ddiddordeb ym maes rheoli tybaco, cofrestrwch i gael ein cylchlythyr electronig misol, dilynwch ni ar Twitter neu hoffwch ni ar Facebook.

DSC07564-edit

Ein Gweithgareddau Ymgynghoriaeth A Phartneriaeth

Mae ASH Cymru’n gweithio mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau ar brosiectau ac ymyriadau ymchwil ym maes iechyd y cyhoedd. Mae croeso ichi gysylltu â ni i drafod eich syniadau o ran ymchwil a phartneriaeth ym maes rheoli tybaco.

Dyma ychydig o enghreifftiau o’n gweithgareddau ymgynghoriaeth a phartneriaeth yn y presennol ac yn y gorffennol.

Live Well Work Well
  • Prosiect Byw'n Dda, Gweithio'n Dda

Partneriaid: Sustrans Cymru, MIND Cymru a Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru

Disgrifiad o’r prosiect: Gweithio ar brosiect Ysbytai Iach a Phrifysgolion Iach a ariennir gan Gynllun Grant y Sector Gwirfoddol o eiddo Llywodraeth Cymru.

Decipher Blue
  • Her Addysg Bellach The Filter

Partneriaid: Prifysgol Caerdydd Y Ganolfan Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth er mwyn Gwella Iechyd y Cyhoedd/DECIPHer, arweiniad Dr Adam Fletcher

Disgrifiad o’r prosiect: Gwerthusiad o ymyriad The Filter mewn 3 lleoliad addysg bellach ar draws Cymru (gyda 3 lleoliad rheolydd)

Cardiff Uni
  • Gwerthusiad o The Filter

Partneriaid: Prifysgol Caerdydd (Adran Gofal Sylfaenol ac Iechyd y Cyhoedd), dan arweiniad Dr Aimee Grant

Disgrifiad o’r prosiect: Gwerthusiad o The Filter, gwasanaeth rhoi’r gorau i smygu i bobl ifanc yng Nghymru