Swyddi a Gwirfoddoli

Img 4742 Edit

Gwirfoddoli gyda ni

Rydym bob amser yn croesawu gwirfoddolwyr i weithio gyda ni a’n prosiect ieuenctid, The Filter. Mae gennym nifer o gyfleoedd gwirfoddoli i ddatblygu sgiliau a chynorthwyo â’n gwaith trwy gyflenwi gweithdai i bobl ifanc a hyfforddiant i oedolion, gweithio ar bolisi ac ymchwil neu gyfathrebu a’r cyfryngau cymdeithasol.

Rydym yn chwilio’n arbennig am wirfoddolwyr sydd â diddordeb mewn iechyd a/neu brofiad o smygu, pa un ydych chi’n smygwr neu’n gyn-smygwr eich hun neu fod gennych gyfeillion agos neu aelodau o’ch teulu sy’n smygwyr neu’n gyn-smygwyr.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni, anfonwch neges e-bost neu ffoniwch 029 2049 0621.

Cydweithredu gyda ni

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am ein prosiectau cydweithredol a chyfleoedd partneriaeth.

Cadw i fyny gyda'r newyddion

Ymunwch â’n rhestr bostio, neu dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol, i gael ein newyddion diweddaraf a chael gwybod am unrhyw swyddi newydd.


Gweithio gyda ni

Nid oes gennym swyddi gwag ar hyn o bryd.

Gwirfoddoli gyda ni

Nid oes gennym swyddi gwag ar hyn o bryd.