Filter by type:

Mae bron hanner y smygwyr yng Nghymru wedi cael cynnig prynu tybaco anghyfreithlon ac mae 15% o’r holl dybaco a werthir yng Nghymru’n anghyfreithlon, yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddwyd gan ASH Cymru. Mae gan Gymru un o’r marchnadoedd mwyaf mewn tybaco anghyfreithlon o’i chymharu â phob un o ranbarthau Lloegr.

Mae Action on Smoking and Health Cymru wedi croesawu dechrau’r ymgynghori ar becynnau plaen ar gyfer sigaréts a thybaco. Heddiw cyhoeddodd Adran Iechyd y DU y rheoliadau drafft fydd yn arwain at gyflwyno pecynnau safonol ar draws y DU ym mis Mai 2016.

Bydd y gynhadledd gyntaf ar sigaréts electroneg yng Nghymru yn cael ei chynnal yn Abertawe ym mis Mehefin. Bydd un o arbenigwyr e-sigaréts mwyaf blaenllaw y byd yn herio’r pryder bod e-sigaréts yn arwain pobl ifanc at smygu sigaréts tybaco cyffredin.