Hyfforddiant

Cyrsiau hyfforddiant o safon uchel ar bynciau gan gynnwys helpu smygwyr i roi’r gorau iddi, atal smygu a materion sy’n dod i’r amlwg fel shisha a sigaréts electronig. Mae rhai o’n cyrsiau wedi’u hachredu.

Hyfforddiant wedi'i deilwra

O weithdai hanner diwrnod ar sigaréts electronig, shisha a thybaco anghyfreithlon i ddiwrnod llawn ar atal smygu ar gyfer pobl ifanc a helpu pobl i roi’r gorau iddi, byddwn yn llunio pecyn i ddiwallu’ch anghenion chi ac anghenion eich sefydliad.

Digwyddiadau i ddod

Ymunwch â ni ar gyfer gweithdai, digwyddiadau a gwaith briffio ledled Cymru, sy’n cynnwys amrywiaeth o bynciau’n ymwneud â smygu a thybaco.