Traethau di-fwg

Lawnsiodd y traethau di-fwg cyntaf yng Nghymru yn ystod Gwanwyn 2016. Ar hyn o bryd mae na 2 traeth sydd yn treialu gwaharddiadau smygu gwirfoddol – Little Haven yn Sir Benfro a Bae Caswell yn Abertawe

beaches-1

Yn dilyn cyflwyno meysydd chwarae di-fwg yn llwyddiannus ledled Cymru, rydyn ni’n parhau i nodi mannau lle mae pobl ifanc yn ymgynnull a lle mae smygu’n effeithio arnyn nhw.

Gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru, rydyn ni’n parhau i gydweithio gydag awdurdodau lleol i ddatblygu ymhellach polisïau di-fwg a fydd yn gwarchod pobl ifanc rhag effeithiau niweidiol mwg ail-law. Mae hefyd tystiolaeth glir bod gweld oedolion yn smygu yn dylanwadu ar bobl ifanc.

Ein traethau ni

Mae gan Gymru rai o’r traethau gorau yn y Deyrnas Unedig, ac mae llawer wedi cael statws Baner Las. Bydd gwahardd smygu’n cael effaith enfawr ar leihau sbwriel: sbwriel sigaréts yw’r math sy’n cael ei daflu fwyaf yn y byd. Dyna pam mae ein hymgyrch wedi cael ei chefnogi hefyd gan y corff Surfers Against Sewage.

Byddai gwaharddiad yn gweithio yn yr un ffordd â’r gwaharddiad mewn meysydd chwarae - cynllun gwirfoddol gydag arwyddion a gwaith cyfathrebu yn yr ardal leol. Rydyn ni’n deall bod yna wahanol ffyrdd mae traethau’n cael eu rheoli: mae rhai’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac mae eraill o dan reolaeth awdurdodau lleol.

Pecyn cymorth traethau di-fwg

Os ydych eisiau cyflwyno traethau di-fwg yn eich ardal chi, gallwch lawrlwytho ein Pecyn Cymorth Traethau Di-fwg isod. Mae’r pecyn yn llawn gwybodaeth a gellir ei addasu ar gyfer pob awdurdod lleol yng Nghymru fel rhan o’r ymgyrch hon.

Cefnogaeth gan y cyhoedd

Gwyddwn o bolau piniwn fod llawer iawn o gefnogaeth gan y cyhoedd i fannau di-fwg yng Nghymru. Nid syniad newydd mo traethau di-fwg. Mewn llawer o leoedd yn y byd maen nhw wedi cael eu cyflwyno’n llwyddiannus gyda chefnogaeth gan y cyhoedd: Canada (Vancouver), Unol Daleithiau America (Califfornia, Maine, Massachusetts, ac Efrog Newydd), Mecsico, Japan, Hawaii, Puerto Rico ac Awstralia. Mae gan ASH Cymru gysylltiadau da â chynrychiolwyr iechyd y cyhoedd mewn gwledydd eraill sydd wedi bod wrthi’n ddiwyd yn ymgyrchu dros draethau di-fwg a’u datblygu.

Y dyfodol

Rydyn ni’n credu y gall Cymru arwain y ffordd yn y Deyrnas Unedig o ran mannau di-fwg. Gyda chymorth a chydweithrediad cynghorau lleol, byddwn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i iechyd pobl ifanc a safon ein traethau.

  • Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgyrchu dros draeth di-fwg yn eich ardal chi, cysylltwch â ni
Sign Png