Ymchwil, adroddiadau & taflenni ffeithiau

Mae ein ymchwil, adroddiadau a taflenni ffeithiau ymdrin ag amrywiaeth enfawr o bynciau ac ymchwil sy’n ymwneud â thybaco, i gyd mewn fformat PDF sy’n hawdd ei ddefnyddio.

Mae’r taflenni ffeithiau hyn wedi cael eu llunio gan dîm Ymchwil a Pholisi ASH Cymru ac maent wedi’u seilio ar dystiolaeth ymchwil gyhoeddedig. Anfonwch neges e-bost at enquiries@ashwales.org.uk os hoffech weld taflen ffeithiau ar bwnc nad ydym wedi ymdrin ag ef eisoes.

Ymchwil

  • YouGov
  • E-cigarettes

Canllawiau

Adroddiadau

Taflenni ffeithiau