Pynciau

Ein polisïau a’n hymchwil mwyaf diweddar ar bynciau penodol gan gynnwys sigaréts electronig, shisha a smygu yn ystod beichiogrwydd.

Ymchwil, adroddiadau & taflenni ffeithiau

Mae ein ymchwil, adroddiadau a taflenni ffeithiau ymdrin ag amrywiaeth enfawr o bynciau ac ymchwil sy’n ymwneud â thybaco, i gyd mewn fformat PDF sy’n hawdd ei ddefnyddio.

Rhoi’r gorau i smygu

Nid yw’r rhan fwyaf o smygwyr eisiau smygu – a dweud y gwir, mae bron tri chwarter yn dweud eu bod nhw eisiau rhoi’r gorau iddi. Mae’n gallu bod yn anodd rhoi’r gorau i smygu.