Cefnogi ein gwaith

169 H65 A8110 Mission Photographic 800Px

Pam ein cefnogi ni?

  • Mae clefydau sy’n gysylltiedig â smygu’n lladd hanner yr HOLL smygwyr hirdymor –fel arfer 10 blynedd yn gynt na phobl nad ydyn nhw’n smygu
  • Mae smygu’n arfer sy’n dechrau mewn plentyndod – dyna pam rydyn ni’n gweithio’n uniongyrchol gyda phobl ifanc trwy ein prosiect The Filter
  • Mae pobl o gymunedau dan anfantais yn llawer mwy tebygol o ddechrau smygu a mynd yn sâl o’i herwydd – rydyn ni eisiau eu hatal rhag dechrau ar yr arfer hwn sy’n cyfyngu ar fywydau
  • Rydyn ni’n cynorthwyo oedolion sydd eisiau rhoi’r gorau i smygu i ddod o hyd i’r ffordd iawn iddyn nhw trwy ein prosiect Dewiswch Fod Yn Ddi-fwg – dydyn ni ddim eisiau i bobl a hoffai roi’r gorau iddi deimlo eu bod nhw ar eu pen eu hunain 
  • Rydyn ni’n rhedeg nifer o brosiectau i godi ymwybyddiaeth o’r niwed mae smygu’n ei wneud fel Babi a Fi Di-fwg a Cartrefi Di-fwg – rydyn ni eisiau galluogi pobl i ddarparu dyfodol iach i’w teuluoedd

Sut i’n cefnogi ni

Pa un a hoffech chi roi rhodd unigol er cof am rywun annwyl neu gefnogi un o’n prosiectau gwych, mae pob ceiniog yn bwysig.

  • Rhodd unigol – mawr neu fach, rydyn ni’n gwerthfawrogi pob un! Bydd y rhoddion yn mynd at gefnogi unrhyw un o’n prosiectau gyda’r nod penodol o helpu smygwyr Cymru, yn oedolion ac yn bobl ifanc, i ddianc rhag crafangau angheuol sigaréts. Os hoffech roi rhodd unigol fawr, siaradwch â ni
  • Rhodd reolaidd – mae rhoddion rheolaidd yn helpu i gynnal ein gwaith hirdymor, gan ein galluogi i feithrin perthnasoedd cryf mewn cymunedau a rhoi mwy o gymorth i bobl sydd eisiau rhoi’r gorau iddi

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth – mae’n golygu llawer inni.

Cofiwch, rhoddwch rodd yn fuan – dim ond un clic mae ei angen!

SupportOurWork Rhys