Rhwydweithiau proffesiynol

Rydym yn arwain dau rwydwaith proffesiynol yng Nghymru sy’n dwyn ynghyd arbenigwyr yn y maes i gydgysylltu ymgyrchoedd a rhannu arferion gorau.

Partneriaid a Noddwyr Corddoraethol

Mae ASH Cymru’n gweithio gyda nifer o bartneriaid a noddwyr corfforaethol ar ddigwyddiadau datblygiad proffesiynol, yng nghynhadledd ASH Cymru a digwyddiadau unigol eraill.

Cefnogi ein gwaith

Os hoffech roi rhodd ariannol i ASH Cymru, i’n helpu i ymgyrchu dros fesurau rheoli tybaco ac i leihau’r niwed a achosir yng Nghymru gan smygu, rhoi arian inni.

Arolwg

Rydym yn cynnal arolygon yn rheolaidd ynghylch smygu i gasglu tystiolaeth ar gyfer ein hymgyrchoedd yn y dyfodol.

Ymatebion i Ymgynghoriadau

We respond to consultations relating to tobacco and health in Wales and the across the UK. Our responses to the most recent consultations can be found below.

Digwyddiadau i ddod

Ymunwch â ni ar gyfer gweithdai, digwyddiadau a gwaith briffio ledled Cymru, sy’n cynnwys amrywiaeth o bynciau’n ymwneud â smygu a thybaco.