Gatiau ysgol di-fwg

Mae gan blant a phobl ifanc yr hawl i gael addysg, chwarae a chwrdd â ffrindiau yn amgylchedd iach. Dyma yw’r rheswm pan rydym yn ymgyrchu i wneud gatiau ysgol yn ardaloedd ‘di-fwg’. 

View topic

The Filter

Mae ein gwasanaeth cyflwynedig ar gyfer pobl ifanc, The Filter, yn gweithio ar draws Cymru yn amrywiad o osodiadau ieuenctid.

Sigaréts Electronig

Cael y newyddion diweddaraf ar destun sy’n newid yn gyson, e-sigarets yng Nghymru, gan gynnwys ymchwil a stategau gyfredol.

Helpu i gefnogi ein gwaith

Rhoi arian

Angen cymorth i roi’r gorau i smygu?

Cyngor ar roi’r gorau i smygu

What's New

Find out what’s happening at ASH Wales Cymru

Hyfforddiant wedi'i deilwra

Byddwn yn llunio pecyn i ddiwallu’ch anghenion chi ac anghenion eich sefydliad.

Digwyddiadau

Cael y newyddion diweddaraf am yr holl ddigwyddiadau rydyn ni a’n rhwydweithiau’n ymwneud â nhw.

ASH Wales Cymru is supported by